اپلیکیشن فهرست بها

  • کارفرما

    گروهی از کارکنان نظام مهندسی و پیمان کاران عمرانی

  • زمینه های فعالیت پروژه

    طراحی رابط کاربری، طراحی تجربه ی کاربری، برنامه نویسی اندروید

توضیحات

این اپلیکیشن با استفاده از سیستم و الگو های شرکت گستره دانش طراحی، پیاده سازی و توسعه گردیده است. در طراحی این اپلیکیشن از رابط کاربری مناسب برای جذب کاربران استفاده شده است.
همچنین با استفاده از تجربه ی کاربری سعی بر این گشته است تا نیاز کاربران به بهترین شکل رفع گردد.

دپارتمان پروژه گستره دانش - سربرگ اپلیکیشن فهرست بها
دپارتمان پروژه گستره دانش - صفحه اصلی اپلیکیشن فهرست بها
دپارتمان پروژه گستره دانش - عکس اپلیکیشن فهرست بها 1
دپارتمان پروژه گستره دانش - عکس اپلیکیشن فهرست بها 2
دپارتمان پروژه گستره دانش - عکس اپلیکیشن فهرست بها 3
دپارتمان پروژه گستره دانش - عکس اپلیکیشن فهرست بها 4
دپارتمان پروژه گستره دانش - عکس اپلیکیشن فهرست بها 5
دپارتمان پروژه گستره دانش - عکس اپلیکیشن فهرست بها 6
دپارتمان پروژه گستره دانش - عکس اپلیکیشن فهرست بها 7
دپارتمان پروژه گستره دانش - عکس اپلیکیشن فهرست بها 8

برو بالا