اپلیکیشن چی بپزم؟

  • کارفرما

    مارکت

  • زمینه های فعالیت پروژه

    طراحی رابط کاربری، طراحی تجربه ی کاربری، برنامه نویسی اندروید

توضیحات

این اپلیکیشن با استفاده از سیستم و الگو های شرکت گستره دانش طراحی، پیاده سازی و توسعه گردیده است. در طراحی این اپلیکیشن از رابط کاربری مناسب برای جذب کاربران استفاده شده است.
همچنین با استفاده از تجربه ی کاربری سعی بر این گشته است تا نیاز کاربران به بهترین شکل رفع گردد.

دپارتمان پروژه گستره دانش - سربرگ اپلیکیشن چی بپزم؟
دپارتمان پروژه گستره دانش - صفحه اصلی اپلیکیشن چی بپزم؟
دپارتمان پروژه گستره دانش - عکس اپلیکیشن چی بپزم 1
دپارتمان پروژه گستره دانش - عکس اپلیکیشن چی بپزم 2
دپارتمان پروژه گستره دانش - عکس اپلیکیشن چی بپزم 3
دپارتمان پروژه گستره دانش - عکس اپلیکیشن چی بپزم 4
دپارتمان پروژه گستره دانش - عکس اپلیکیشن چی بپزم 5
دپارتمان پروژه گستره دانش - عکس اپلیکیشن چی بپزم 6
دپارتمان پروژه گستره دانش - عکس اپلیکیشن چی بپزم 7

برو بالا