فناوری

اندروید ۷٫۰ نوقا قادر به تشخیص منبع نصب نرم افزارها است