راهنمای ثبت نام

راهنمای ثبت نام

این قسمت کاربران از نحوه ی ثبت نام در مجموعه و مراحل آن اگاه می سازد.

-دوره-مورد-نظر-4.jpeg

انتخاب دوره مورد نظر

-فرم-ثبت-نام-2.jpg

تکمیل فرم ثبت نام

-یک-سوم-شهریه-7.jpg

پرداخت یک سوم هزینه ی کل شهریه

-ی-قرارداد-دانشجویی-3.jpg

امضاء قرارداد دانشجویی

-بیشتر-تماس-با-واحد-آموزش-2.jpg

اطلاعات بیشتر هماهنگی با واحد آموزش

همکاری با ما

به خانواده ی گستره ی دانش بپیوندید

ورود