راهنمای آزمون

راهنمای آزمون

این قسمت کاربران از نحوه ی انجام آزمون ها آگاه می کند.

-دوره-0.jpg

اتمام دوره مورد نظر

ویژه دانشجویانی که کلاس آمده اند

-تاریخ-آزمون-0.png

ثبت نام در سایت و انتخاب تاریخ آزمون

-یک-سوم-شهریه-7.jpg

پرداخت هزینه آزمون

ویژه افرادی که در دوره ها شرکت نکرده اند و یا قبلا در آزمون نا موفق بوده اند

-در-آزمون-پایان-دوره-2.jpg

شرکت در آزمون در تاریخ منتشر شده

همکاری با ما

به خانواده ی گستره ی دانش بپیوندید

ورود