تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

این قسمت شامل زمان شروع کلاس ها و کلاس های در حال برگذاری یا ثبت نام می باشد.

تاریخ شروع عنوان دوره سرفصل ها مدت زمان زمان برگزاری نام مدرس مبلغ شهریه(به ازاء هرنفر) مبلغ شهریه با احتساب 10٪ تخفیف
استوریج
در حال ثبت نام
10.00
11.00
استوریج
ذخیره سازی اطلاعات Stroge
10.00
11.00
استوریج
ISM V2 - EMC
10.00
11.00
استوریج
50 ساعت
10.00
11.00
استوریج
-----------
10.00
11.00
استوریج
مهندس مددی
10.00
11.00
استوریج
9,500,000ریال
10.00
11.00
استوریج
8,500,000 ریال
10.00
11.00
تاریخ شروع عنوان دوره سرفصل ها مدت زمان زمان برگزاری نام مدرس مبلغ شهریه(به ازاء هرنفر) مبلغ شهریه با احتساب 10٪ تخفیف
امنیت
در حال ثبت نام
17.00
18.00
امنیتدر حال ثبت نام برای شروع کلاس ها
امنیت
+security امنیت داده ها
17.00
18.00
امنیت
-----
17.00
18.00
امنیت
40 ساعت
17.00
18.00
امنیت
------
17.00
18.00
امنیت
مهندس داوطلب
17.00
18.00
امنیت
---------
17.00
18.00
امنیت
------
17.00
18.00
امنیت
در حال ثبت نام
18.00
19.00
در حال ثبت نام
امنیتدر حال ثبت نام
امنیت
CCNA Security
18.00
19.00
امنیت
------
18.00
19.00
امنیت
40 ساعت
18.00
19.00
امنیت
---------
18.00
19.00
امنیت
مهندس مددی
18.00
19.00
امنیت
---------
18.00
19.00
امنیت
-------
18.00
19.00
امنیت
در حال ثبت نام
19.00
20.00
امنیت
دوره تخصصی امنیت SANS
19.00
20.00
امنیت
SEC660(Advanced Penetration testing)
19.00
20.00
امنیت
30 ساعت
19.00
20.00
امنیت
-------
19.00
20.00
امنیت
مهندس لاجوردی
19.00
20.00
امنیت
10,000,000 ریال
19.00
20.00
امنیت
9,000,000 ریال
19.00
20.00
تاریخ شروع عنوان دوره سرفصل ها مدت زمان زمان برگزاری نام مدرس مبلغ شهریه(به ازاء هرنفر) مبلغ شهریه با احتساب 10٪ تخفیف
سرورهاhp
در حال ثبت نام
10.00
11.00
سرورهاhp
دوره تخصصی سرورHP
10.00
11.00
سرورهاhp
HP ProLiant ML/DL/SL Servers
10.00
11.00

سرورهاhp
Implementing Managing HP Storage Solutions
10.00
12.00
سرورهاhp
40ساعت
10.00
11.00
سرورهاhp40ساعت
سرورهاhp
-----
10.00
12.00
سرورهاhp
مهندس مددی
10.00
12.00
سرورهاhp
8,900,000 ریال
10.00
11.00
سرورهاhp
8,000,000 ریال
10.00
11.00
سرورهاhp
دوره تخصصی ذخیره سازی HP
11.00
12.00
سرورهاhp
۴۰ ساعت
11.00
12.00
سرورهاhp۴۰ ساعت
سرورهاhp
7,600,000 ریال
11.00
12.00
سرورهاhp
6,800,000 ریال
11.00
12.00
No events available in مقدمات-شبکه category!
تاریخ شروع عنوان دوره سرفصل ها مدت زمان زمان برگزاری نام مدرس مبلغ شهریه(به ازاء هرنفر) مبلغ شهریه با احتساب 10٪ تخفیف
مقدمات شبکه
در حال ثبت نام
10.00
12.00
مقدمات شبکه
کارشناس شبکه
10.00
11.00
مقدمات شبکه
CompTIA Security+
10.00
11.00
مقدمات شبکه
40ساعت
10.00
12.00
مقدمات شبکه
-----
10.00
12.00
مقدمات شبکه
مهندس داوطلب - مهندس لاجوردی
10.00
11.00
مقدمات شبکه
6,000,000 ریال
10.00
11.00
مقدمات شبکه
5,400,000ریال
10.00
11.00
مقدمات شبکه
مقدماتی آشنایی با شبکه
11.00
12.00
مقدمات شبکه
Network +
11.00
12.00
مقدمات شبکه
مهندس اسلامی - مهندس مسعودی فرد
11.00
12.00
مقدمات شبکه
4,500,000 ریال
11.00
12.00
مقدمات شبکه
4,000,000 ریال
11.00
12.00
تاریخ شروع عنوان دوره سرفصل ها مدت زمان زمان برگزاری نام مدرس مبلغ شهریه(به ازاء هرنفر) مبلغ شهریه با احتساب 10٪ تخفیف
پایتون
در حال ثبت نام
12.00
13.00
پایتون
Python
12.00
15.00
پایتون
مقدماتی
12.00
14.00

پایتون
پیشرفته
13.00
14.00
پایتون
30ساعت
12.00
13.00
پایتون
------
12.00
13.00
پایتون
مهندس نجار باشی
12.00
15.00
پایتون
5,000,000 ریال
12.00
13.00
پایتون
4,500,000 ریال
12.00
13.00
پایتون
در حال ثبت نام
13.00
14.00
پایتون
60 ساعت
13.00
14.00
پایتون
------
13.00
14.00
پایتون
9,700,000 ریال
13.00
14.00
پایتون
8,700,000 ریال
13.00
14.00
پایتون
در حال ثبت نام
14.00
15.00
پایتوندر حال ثبت نام
پایتون
مقدماتی و پیشرفته
14.00
15.00
پایتون
----
14.00
15.00
پایتون
16 الی20 یکشنبه و چهارشنبه
14.00
15.00
پایتون
1.000.000تومان
14.00
15.00
پایتون
-----
14.00
15.00
Android
در حال ثبت نام
15.00
16.00
Androidدر حال ثبت نام برای شروع کلاس ها
Android
اندروید مقدماتی وپبشرفته
15.00
16.00
Android
-------
15.00
16.00
Android
60 ساعت
15.00
16.00
Android
شنبه و دوشنبه ساعت 16 الی 18
15.00
16.00
Android
مهندس یوسفی
15.00
16.00
Android
7,800,000 ریال
15.00
16.00
Android
7,000,000 ریال
15.00
16.00
C
در حال ثبت نام
16.00
17.00
C
برنامه نویسی
16.00
17.00
C
C++
16.00
17.00
C
70ساعت
16.00
17.00
C
---------
16.00
17.00
C
مهندس رضایی
16.00
17.00
C
4,900,000 ریال
16.00
17.00
C
4,400,000 ریال
16.00
17.00
تاریخ شروع عنوان دوره سرفصل ها مدت زمان زمان برگزاری نام مدرس مبلغ شهریه(به ازاء هرنفر) مبلغ شهریه با احتساب 10٪ تخفیف
Collaboration
در حال ثبت نام
06.00
08.00
Collaboration
پیکر بندی امنیتی تجهیزات سیسکو
06.00
08.00
Collaboration
CCNP Security
06.00
07.00
Collaboration
40 ساعت
06.00
08.00
Collaboration
-----
06.00
08.00
Collaboration
مهندس مددی
06.00
10.00
Collaboration
8,350,000 ریال
06.00
08.00
Collaboration
7,500,000 ریال
06.00
08.00
Collaboration
CCNA Security
07.00
08.00
Collaboration
در حال ثبت نام
08.00
09.00
Collaboration
راه اندازی شبکه های voip مبتنی بر سیسکو
08.00
10.00
Collaboration
CCNP Collabtation
08.00
09.00
Collaboration
150 ساعت
08.00
09.00
Collaboration
-------
08.00
09.00
Collaboration
25,600,000 ریال
08.00
09.00
Collaboration
23,000,000 ریال
08.00
09.00
Collaboration
در حال ثبت نام
09.00
10.00
Collaborationدر حال ثبت نام
Collaboration
Collaboration
09.00
10.00
Collaboration
۶۰ساعت
09.00
10.00
Collaboration
-----
09.00
10.00
Collaboration
9,700,000 ریال
09.00
10.00
Collaboration
8,700,000 ریال
09.00
10.00
CCNA R & S
درحال ثبت نام
10.00
11.00
CCNA R & Sدرحال ثبت نام
CCNA R & S
مهندسی تجهیزات سیسکو
10.00
12.00
CCNA R & S
CCNA R&S
10.00
11.00
CCNA R & S
60 ساعت
10.00
11.00
CCNA R & S
شنبه -دوشنبه ساعت 16 الی 20
10.00
11.00
CCNA R & S
مهندس داوطلب - مهندس لاجوردی
10.00
11.00
CCNA R & S
6,250,000 ریال
10.00
11.00
CCNA R & S
5,600,000 ریال
10.00
11.00
CCNA+CCNP R & S & T
در حال ثبت نام
11.00
12.00
CCNA+CCNP R & S & T
CCNP R&S&T
11.00
12.00
CCNA+CCNP R & S & T
150 ساعت
11.00
12.00
CCNA+CCNP R & S & T
-----
11.00
12.00
CCNA+CCNP R & S & T
مهندس مددی
11.00
12.00
CCNA+CCNP R & S & T
16,700,000 ریال
11.00
12.00
CCNA+CCNP R & S & T
15,000,000 ریال
11.00
12.00
مانیتورینگ تجهیزات سیسکو
در حال ثبت نام
12.00
13.00
مانیتورینگ تجهیزات سیسکو
مانیتورینگ تجهیزات سیسکو
12.00
13.00
مانیتورینگ تجهیزات سیسکو
Cisco Prime Infrastructure
12.00
13.00
مانیتورینگ تجهیزات سیسکو
40 ساعت
12.00
13.00
مانیتورینگ تجهیزات سیسکو
------
12.00
13.00
مانیتورینگ تجهیزات سیسکو
مهندس مددی
12.00
13.00
مانیتورینگ تجهیزات سیسکو
10,000,000 ریال
12.00
13.00
مانیتورینگ تجهیزات سیسکو
9,000,000 ریال
12.00
13.00
تاریخ شروع عنوان دوره سرفصل ها مدت زمان زمان برگزاری نام مدرس مبلغ شهریه(به ازاء هرنفر) مبلغ شهریه با احتساب 10٪ تخفیف
Web Design
در حال ثبت نام
13.00
14.00
Web Design
طراحی تخصصی وب سایت
13.00
14.00
Web Design
Html5, CSS3, PHP, jqury
13.00
14.00
Web Design
120 ساعت
13.00
14.00
Web Design
----
13.00
14.00
Web Design
مهندس حسینی
13.00
14.00
Web Design
10,900,000 ریال
13.00
14.00
Web Design
9,800,000 ریال
13.00
14.00
تاریخ شروع عنوان دوره سرفصل ها مدت زمان زمان برگزاری نام مدرس مبلغ شهریه(به ازاء هرنفر) مبلغ شهریه با احتساب 10٪ تخفیف
لینوکس
در حال ثبت نام
10.00
11.00
لینوکس
لینوکس مقدماتی و پیشرفته
10.00
11.00
لینوکس
لینوکس مقدماتی و پیشرفته
10.00
11.00
لینوکس
50 ساعت
10.00
11.00
لینوکس
-----
10.00
11.00
لینوکس
مهندس مقدس
10.00
11.00
لینوکس
10,900,000 ریال
10.00
11.00
لینوکس
9,800,000 ریال
10.00
11.00
تاریخ شروع عنوان دوره سرفصل ها مدت زمان زمان برگزاری نام مدرس مبلغ شهریه(به ازاء هرنفر) مبلغ شهریه با احتساب 10٪ تخفیف
MCSA
در حال ثبت نام
12.00
13.00
MCSA
مهندسی شبکه های مایکرسافت MCSA
12.00
13.00
MCSA
Network+, Win 10, Server 2016, Kerio
12.00
13.00
MCSA
240ساعت
12.00
13.00
MCSA
---------
12.00
13.00
MCSA
مهندس جلالیان- مهندس مسعودی فرد
12.00
13.00
MCSA
13,900,000 ریال
12.00
13.00
MCSA
12,500,000 ریال
12.00
13.00
MCSA
درحال ثبت نام
13.00
14.00
MCSA
مهندسی شبکه های مایکروسافت Upgrade
13.00
14.00
MCSA
Upgrade Mcsa Win Server 2012 R2 To Mcsa Win Server 2016
13.00
14.00
MCSA
60ساعت
13.00
14.00
MCSA
------
13.00
14.00
MCSA
مهندس مددی - مهندس جلالیان - مهندس مسعودی فرد
13.00
14.00
MCSA
8,700,000 ریال
13.00
14.00
MCSA
7,800,000 ریال
13.00
14.00
MCSA
در حال ثبت نام
14.00
15.00
MCSA
پکیج محصولات مدیریتی مایکروسافت
14.00
15.00
MCSA
System Center Configuration Manager
14.00
15.00
MCSA
50 ساعت
14.00
15.00
MCSA
-------
14.00
15.00
MCSA
مهندس مددی - مهندس جلالیان - مهندس مسعودی فرد
14.00
15.00
MCSA
9,900,000 ریال
14.00
15.00
MCSA
8,900,000 ریال
14.00
15.00
MCSA
در حال ثبت نام
15.00
16.00
MCSA
مهندسی سرویس های مایکروسافت MCSE Messaging
15.00
16.00
MCSA
Exchange 2016
15.00
16.00
MCSA
40 ساعت
15.00
16.00
MCSA
----
15.00
16.00
MCSA
مهندس مددی - مهندس مسعودی فرد
15.00
16.00
MCSA
11,000,000 ریال
15.00
16.00
MCSA
9,900,000 ریال
15.00
16.00
MCSA
درحال ثبت نام
16.00
17.00
MCSA
مهندسی سرویس های مایکروسافت MCSE Communication
16.00
17.00
MCSA
Skype For Business
16.00
17.00
MCSA
40 ساعت
16.00
17.00
MCSA
-----
16.00
17.00
MCSA
مهندس مددی
16.00
17.00
MCSA
8,800,000 ریال
16.00
17.00
MCSA
7,900,000 ریال
16.00
17.00
تاریخ شروع عنوان دوره سرفصل ها مدت زمان زمان برگزاری نام مدرس مبلغ شهریه(به ازاء هرنفر) مبلغ شهریه با احتساب 10٪ تخفیف
مجازی سازی
در حال ثبت نام
18.00
19.00
مجازی سازی
مجازی سازی اپلیکیشن
18.00
19.00
مجازی سازی
Citrix Xen App
18.00
19.00
مجازی سازی
60ساعت
18.00
19.00
مجازی سازی
----
18.00
19.00
مجازی سازی
مهندس ممدی
18.00
19.00
مجازی سازی
13,900,000 ریال
18.00
19.00
مجازی سازی
12,500,000 ریال
18.00
19.00
مجازی سازی
در حال ثبت نام
19.00
20.00
مجازی سازیدر حال ثبت نام برای شروع کلاس
مجازی سازی
مجازی سازی VMware
19.00
20.00
مجازی سازی
VMware Horizon
19.00
20.00
مجازی سازی
60 ساعت
19.00
20.00
مجازی سازی
-----
19.00
20.00
مجازی سازی
مهندس مددی
19.00
20.00
مجازی سازی
10,700,000 ریال
19.00
20.00
مجازی سازی
9,600,000 ریال
19.00
20.00
مجازی سازی
در حال ثبت نام
20.00
21.00
مجازی سازی
VMware
20.00
21.00
مجازی سازی
VCA6, VCP6
20.00
21.00
مجازی سازی
60ساعت
20.00
21.00
مجازی سازی
-----
20.00
21.00
مجازی سازی
مهندس مددی - مهندس مسعودی فرد
20.00
21.00
مجازی سازی
8,350,000 ریال
20.00
21.00
مجازی سازی
7,500,000 ریال
20.00
21.00
No events available!

همکاری با ما

به خانواده ی گستره ی دانش بپیوندید

ورود