ارزش ها و باورها

رعایت احترام فردی

پایبندی به روابط انسانی در محیط کار احترام به حقوق فردی و سازمانی کارکنان یکی از باور های ماست.

کار تیمی

باور به الزام مشارکت کارکنان درفرایند برنامه ریزی،سخت کوشی در سطوح مختلف،تصمیم گیری و داشتن روحیه همکاری باعث تسریع در روند عملکرد گستره دانش است که ما به آن ارج مینهیم.

سرمایه گذاری مناسب

گستره دانش بر این باور است که برای آموزش اخرین متدهای ارائه شده جهانی باید صرف بهره گیری از اخرین فناوری ها سرمایه گذاری قابل توجهی را مبنی بر تامین تجهیزات و لابراتوار مجهز داشته باشد.

سرمایه های انسانی

موفقیت بدست نمیاید مگر در کنار کارکنانی با افکار بزرگ و خلاق،بنابراین با فراهم آوردن محیطی مناسب،فضایی صمیمی باعث شکوفایی استعدادهای ناب و فرصت های خاص شده ایم.

مسئولیت پذیری

تعهد گستره دانش در برابر دانشجویان ،همکاران و جامعه تجاری یکی دیگر از ارزشهای ما بوده و افتخار میکنیم که اعتماد آنها را پاس میداریم.

صداقت

گستره دانش صداقت،پایبندی به کرامات انسانی،شفافیت و پاسخگویی به دانشجویان و همکاران را یکی از مهمترین ارزش ها میداند.

آموزش و یادگیری

ما خود را بی نیاز از یادگیری نمیدانیم بلکه بر این باور هستیم که باید همگام با علم روز پیش برویم تا بهترین خدمات را نیز ارائه دهیم.

همکاری با ما

به خانواده ی گستره ی دانش بپیوندید

ورود