آئین نامه ی دانشجویی

آکادمی تخصصی آی تی گستره ی دانش

آئین نامه ی دانشجویی گستره ی دانش

شرایط آزمون و صدور مدرک پایان دوره

۱- تأیید استاد محترم باتوجه به مواردی از قبیل: حضور فعال در بحث­های مطرح شده در کلاس، حضور پیوسته و به موقع در ساعات اعلام شده، پروژه­های تحقیقاتی گروهی، به دست آوردن حد نصاب نمره در امتحان میان ترم و پایان ترم و انجام سناریوهای عملی در کلاس

۲- تسویه حساب کامل و نداشتن غیبت غیر­مجاز که میزان غیبت مجاز معادل ۱۰% از کل جلسات کلاس می­باشد.

هزینه شرکت در آزمون مجدد تئوری ۲۰۰٫۰۰۰ ریال و آزمون مجدد عملی ۴۰۰٫۰۰۰ ریال است.

کسب حد نصاب نمره قبولی در آزمون پایان دوره الزامیست و دانشجو حداکثر تا سه ماه بعد از اتمام دوره میتواند در آزمون پایان دوره شرکت کند.

۳- دانشجویان محترم برای دریافت مدرک خود می­توانند یک هفته پس از اتمام کلاس، درخواست صدور مدرک را در قالب یک پیام (حاوی: نام و نام خانوادگی، کدملی و نام دوره) دربخش درخواستهای سایت گستره دانش ارسال نموده و پس از هماهنگی تلفنی و حصول اطمینان از صدور آن، شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۳ حضوراً و شخصاً با ارائه اصل کارت ملی، مدرک خود را دریافت نمایند.

همکاری با ما

به خانواده ی گستره ی دانش بپیوندید

ورود