گستره دانش آکادمی تخصصی آی تی در مشهد دوره های تخصصی سیسکو مایکروسافت امنیت لینوکس برنامه نویسی وب اندروید

گسترش شبکه های کامپیوتری و استفاده از سیستم های مدیریتی و اتوماسیون های اداری و ذخیره سازی اطلاعات بصورت یکپارچه، نیازهای امنیتی و حفاظت از شبکه های کامپیوتری را افزایش داده است. از اینرو شرکت های معتبر (دولتی-خصوصی) بیش از هر چیز به امنیت اطلاعات خود اهمیت داده و نیازمند متخصصان امنیت شبکه جهت جلوگیری از دسترسی های غیر مجاز به اطلاعاتشان می باشند.
در این دوره متخصصان با اصول پیاده سازی دیوارهای آتش جهت جلوگیری از ورود برنامه های مخرب و کاربران غیر مجاز به داخل شبکه آشنا شده و توانایی کامل جهت راه اندازی و مدیریت سرویس های حرفه ایی مورد نیاز را بدست می آورند. همچنین با تسلط بر تکنیک های امنیتی و نفوذ، دانش جلوگیری از انواع حملات درون و برون شبکه ای را فرا گرفته تا در صورت بروز این قبیل فعالیتهای مخرب، پیشگیری یا واکنش مناسب صورت گیرد.